Kto vytriedil vaše oblečenie?

Každý rok sa jeden týždeň v apríli odohráva Fashion Revolution Week. Je to týždeň, kedy okrem iného toto hnutie, ktoré bojuje za transparentný, etický a udržateľný módny priemysel vyzýva ľudí, aby sa značiek pýtali „Who made my clothes?“

Je to výzva, ktorá podnecuje ľudí aby sa viac zaujímali o to, kto a v akých podmienkach vyrobil ich oblečenie.

Keďže módny priemysel často v rámci maximálneho znižovania výrobných nákladov „šetrí“ práve na ľuďoch, čo sa potom odráža na podmienkach v akých pracujú, či ich výplatách,  ktoré sú často pod hranicou životného minima.

S myšlienkami hnutia Fashion Revolution absolútne súhlasíme a tiež by sme sa radi do tejto výzvy zapojili.

No keďže je naše oblečenie z druhej ruky, a zo stoviek rôznych značiek, dopátrať sa k tomu, kto ho vyrobil, by bolo nemožné.

Avšak, čo vieme úplne presne je, kto ho pre vás v našej triediarni dôsledne vytriedil. Preto vám chceme predstaviť pár z našich zamestnankýň, ktorým vďačíme za krásne kúsky v našich obchodoch!

Ďakujeme Vám, aj ďalším 200 zamestnancom triediarne, za skvelú prácu, ktorú odvádzate!