toggle menu
toggle menu

Na Slovensku sa ročne predá 67.000.000 kg textilu.

Slováci ročne vyhodia 50.000 ton textilu.

Naša firma doteraz triedi 20.000 ton textilného odpadu ročne a máme kapacitu toto množstvo, vďaka novej technológii navyšovať.

Tým výrazne a na Slovensku v rámci triedenia textilu NAJVIAC prispievame k ochrane životného prostredia.

V januári 2018 sme sa ako firma presťahovali do novej budovy, kde na ploche 16.000 m2 recyklujeme textilnú surovinu na ďalšie spracovanie.

Textilnú surovinu nakupujeme vo všetkých krajinách Západnej Európy, ročne vytriedime 20 000 ton.

Nová poloautomatizovaná triediaca linka je jednou z najmodernejších liniek v Európe a jediná svojho druhu v strednej Európe.

Každý kus textilu prejde rukami odborne zaškolených triedičiek, ktoré posudzujú, či je kvalita tovaru dostatočne dobrá do našich predajní, alebo na recykláciu.

Kúsky, ktoré sú tak kvalitné, že môžu ísť do našich obchodov, sa ešte raz pretrieďujú podľa sezóny.

Vytriedený tovar čaká na svoju distribúciu do našich predajní.

A v takejto podobe sa s ním môžu naši zákazníci stretnúť v našich predajniach.

Tieto 400 kg baly sú zase určené na ďalšiu recykláciu.

Naše predajne